Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Door zijn bestelling wordt de koper geacht de algemene voorwaarden te kennen
en deze te aanvaarden

2. De in de laatst uitgegeven catalogus vermelde prijzen vervangen alle vorige prijzen

3. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting versterkt
en binden de verkoper niet

4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen
de 8 dagen na ontvangst van de factuur

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, zonder directe korting

6. Bij betaling na 60 dagen factuurdatum, zal het bedrag verhoogd worden
met 3% en dit zonder aanmaning

7. Na een termijn van 90 dagen zal de factuur verhoogd worden met 20%,
met een minimum van 50 euro en dit als schadevergoeding.

8. Bovendien zal een interest van 12% per jaar, gerekend worden vanaf de eerste vervaldag